new version microsoft office new version microsoft office download autodesk autocad 2014 mac os edition latest version outlook 2016 software sale access 2013 how much is microsoft access 2013 solidworks 2017 premium serial number pc

software ps photoshop cc for os x buying cheap 2017 where can i sketchup sketchup 2017 activation code generator
cam software project professional 9 for mac 32 acrobat 9 full version this post new version adobe acrobat 9 costs access 2013 maya 2017 mac os pc download
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Språklige kilder

Samiske stedsnavn som inneholder benvenelsen basse eller passe (hellig), hálde (underjordisk), sáivu og álda med flere, viser til kultplasser og hellige steder.

Ordtak kan si noe om tidligere tiders tenkemåte, tradisjoner og begreper, for eksempel: Gávvilis olbmos leat eambbo juonat go suonat , som betyr ”Den smarte har det mer i hodet enn i kroppen”. Ordtaket spiller på likheten mellom juonat, ”kløkt”, og suonat, ”sener”, og viser tilbake til en myte om Beaivebártni, Solsønnen.

Også enkeltord og fraser kan gi oss informasjon om førkristen tro. På nordsamisk finnes uttrykket guovtte áimmu gaskkas. Det brukes i dag i betydningen ”forvirret”, men betyr direkte oversatt ”mellom to verdener”. Uttrykket forteller at man forholdt seg til minst to verdener og kan også være en beskrivelse av noaidens tilstand på reisen mellom disse.

Kilder:
Mathisen, Hans Ragnar, 1991: Sámi kulturmuittut. Báikenamma čoaggina giehtagirji/Samiske kulturminner. Håndbok i stedsnavnregistrering .
Gaski, Harald ja Aage Solbakk (doaim.), 2003: Jođi lea buoret go oru.
Gaski, Harald, 2004: Tiden er et skip som ikke kaster anker – samiske ordtak.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk