cc master collection for apple mac buy online autodesk autocad lt 2014 software for pc

graphisoft archicad 19 cam software more hints archicad 19 for apple mac os serial
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Arkeologiske kilder

I samisk sammenheng er arkeologi særlig viktig for å forstå historien, fordi det samiske samfunnet inntil nylig har vært skriftløst. De fysiske sporene gir oss dermed informasjon vi ellers ikke ville hatt.

I samiske områder finner vi mange spor som kan knyttes til tro og ritualer, for eksempel seider og andre offerplasser, graver, bjørnegraver og reingraver. Gamle trommer som blir funnet igjen i fjell og ur er også arkeologisk materiale.

Kilder:
Krogh, Mia og Kjersti Schanche (red), 2004: Samisk forhistorie. Várjjat Sámi Musea Čallosat/V aranger Samiske Museums Skrifter 1.
Schanche, Audhild, 2000:
Graver i ur og berg.
Myrstad, Ragnhild, 1996: Bjørnegraver i Nord-Norge. Upub. hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.
Vorren, Ørnulv og Hans Kr. Eriksen, 1993: Samiske offerplasser i Varanger.
Serning, Inga, 1956:
Lapska offerplatsfynd.

 
Samisk tromme funnet i Henriksdalen, Velfjord, i 1969. Skinnet er borte, men man ser rester etter sømmen. Utstilt på Velfjord Museum. Govva/Foto: Velfjord Museum

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk