SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Arkeologiske kilder

I samisk sammenheng er arkeologi særlig viktig for å forstå historien, fordi det samiske samfunnet inntil nylig har vært skriftløst. De fysiske sporene gir oss dermed informasjon vi ellers ikke ville hatt.

I samiske områder finner vi mange spor som kan knyttes til tro og ritualer, for eksempel seider og andre offerplasser, graver, bjørnegraver og reingraver. Gamle trommer som blir funnet igjen i fjell og ur er også arkeologisk materiale.

Kilder:
Krogh, Mia og Kjersti Schanche (red), 2004: Samisk forhistorie. Várjjat Sámi Musea Čallosat/V aranger Samiske Museums Skrifter 1.
Schanche, Audhild, 2000:
Graver i ur og berg.
Myrstad, Ragnhild, 1996: Bjørnegraver i Nord-Norge. Upub. hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.
Vorren, Ørnulv og Hans Kr. Eriksen, 1993: Samiske offerplasser i Varanger.
Serning, Inga, 1956:
Lapska offerplatsfynd.

 
Samisk tromme funnet i Henriksdalen, Velfjord, i 1969. Skinnet er borte, men man ser rester etter sømmen. Utstilt på Velfjord Museum. Govva/Foto: Velfjord Museum

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk