SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Etnografiske kilder

Samisk etnografisk materiale kan inneholde opplysninger om samisk folketro og tradisjoner som kan knyttes til den førkristne tidens tro og ritualer.

Etnografisk materiale er særlig viktig i østsamiske områder, der det er få opplysninger om den førkristne religionen i eldre skriftlige kilder.

Etnografisk materiale

Kilder:
Porsanger, Jelena, 2006: ”Bassejoga čáhci": Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiijaid olis. [”Vannet i den hellige elva”: Kildene til den østsamiske religionen sett i lys av urfolksmetodologi.]

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk