SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Skriftlige kilder

Vi har ingen samtidige skriftlige kilder om samisk tro og mytologi som er skrevet av samer. I tidlige historieverk, reiseskildringer og rettsprotokoller finner vi beskrivelser av samenes tro og ritualer slik utenforstående oppfattet dem.

De viktigste skriftlige kildene er nedtegnet av de prestene og misjonærene som forsøkte å omvende samene på 1600- og 1700-tallet. Her må vi ta høyde for at språkproblemer, fordommer og begrensninger på hva prester og misjonærer fikk vite, kan ha ført til mange misforståelser og feilaktige oppfatninger. Disse kildene er likevel helt sentrale for vår kunnskap om samisk tro og mytologi.

Skriftlige kilder før 1600

Skriftlige kilder fra 1600-tallet

Skriftlige kilder fra 1700-tallet

Skriftlige kilder etter 1800

 
Isaac Olsen giehtačála/Isaac Olsens håndskrift

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk