SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Kilder og kildekritikk

Mye av kunnskapen vi har om samisk tro og mytologi er hentet fra skriftlige kilder nedtegnet av misjonærer, prester og lærere.

Vi får imidlertid også informasjon fra arkeologisk materiale, tradisjoner som har overlevd, sagn og eventyr og språklige og etnografiske kilder.

 
Isaac Olsens giehtačála/Issac Olsens håndskrift

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk