SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Nysjamanisme

De siste 50 årene har sjamanismen fått nye tilhengere verden rundt. Mange har oppsøkt sjamanistisk tro for å få evnen til å komme i kontakt med andre bevissthetsplan og eventuelt til å spå eller helbrede. Denne interessen har blitt kalt ”nysjamanisme”.

For å oppnå en annen bevissthetstilstand brukes særlig trommer, men også dans, sang og andre metoder. En del har tatt i bruk ulike rusmidler for å få den ønskede effekten.

Også samisk sjamanisme har fått nye utøvere. Den samiske nysjamanismen bygger på kunnskap om den gamle troen, men det diskuteres om denne nye sjamanismen kan sies å stamme fra førkristen samisk tro. Det er et langt tidsmessig og kulturelt sprang fra de siste noaidene, som var en del av et samisk sjamanistisk samfunn, til de enkeltpersonene som praktiserer samisk sjamanisme i dag.

Selv mener utøvere av samisk nysjamanisme at de oppsøker en kraft som har vært tilgjengelige til alle tider, og at dette knytter dem til en urgammel tradisjon. Enkelte viser også til slektskap med navngitte noaider fra førkristen tid.

Kilder:
Pollan, Brita, 1993:
Samiske sjamaner.
Eriksson, Jörgen I., 1988: Samisk shamanism.
Samleside for nysjamanistiske hjemmesider

 
Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk