NorskEnglish 
Čálit!
 
Buorideapmi ja vara orustahttin

guvhllár
buorideaddji
diehtti
čalbmegeaidi
lávvu

Ovdalkristtalaš sámi servodagas noaidi buoridii ja divššui buohcciid dan láhkai ahte vieččai ruovttoluotta čádjidan sielu jábmiidáimmus. Buoridanárbevierut leat joatkašuvvan sámi servodagas gitta dálá áigái.

Noaidi buoridii dávddaid ja gillámušaid mat ledje givssidan guhkit áigge ja sáhtii maid veahkehit jos fáhkka lei skáidnen ja golgagođii varra. Son sáhtii orustahttit dan.

Go vara galggai orustahttit de buorideaddji dahje guvhllár logai vásedin sániid. Sánit dahje báhkkomat ledje dávjá vižžon bassi čállagiin dahje Bippalis. Vara orustahttin ii leat dušše sámi árbevierru; dat dáhpáhuvvá miehtá Davvi-Norgga.

Sii geain lea buoridanattáldagat, eai dáhto nu hállat dan birra. Rabasvuohta sáhttá návccahuhttit sin attáldagaid dahje návccaid. Máŋggas oaivvildit ahte dáid attáldagaid lea Ipmil addán. Earát gis oaivvildit ahte jápmán ovdavánhemat dahje noaiddit dat leat addán dáid attáldagaid dahje návccaid buoridit.

Máŋgga sámi servodagas lea dovddus ahte muhtun olbmuin dahje bearrašiin leat dákkár attáldagat. Máŋggas áinnas fitnet sihke buorideaddji ja doaktára luhtte, erenoamážit jos ođđaáigásaš medisiidna ii leat veahkehan dahje jos lagamus doavttir ásai guhkkin eret.

Gáldut:
NOU 1995:6: Om sjamanisme og helbredelse.
Čálus "Blod stĺ stille...", Labyrint nr. 1, 2008.
Solbakk, Aage, 2007: Noaidevuohta ja álbmotmedisiidna. Girjjis: John T. Solbakk (red.): Tradisjonell kunnskap og opphavsrett.
 
Guvllár guhppemin. Foto: Mihkku Solbakk