SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Offerpraksis og andre tradisjoner

Blant de ritualene og tradisjonene som overlevde kristningen på 1600- og 1700-tallet, er respekten for hellige steder i landskapet. Visse hellige fjell blir fremdeles holdt i akt, for eksempel ved at man ikke nevner dem ved navn.

Gamle offersteder og seider er heller ikke glemt. Ennå ofres det reinhorn, fisk, bær, mynter eller andre gjenstander. Noen av de som ofrer har levende forestillinger om samiske guder som har tilhold på stedet. For andre er ofringene en måte å vise respekt for sine forfedre og deres tro.

Mytiske vesener er fremdeles en del av virkeligheten i samiske områder. Mange tror på de underjordiske, og en del har både sett og snakket med gufihttar. Sagnfigurer som Stállu (troll/kjempe) og Čáhcerávga eller Guovdi (nøkken/draugen) brukes i barneoppdragelsen for å skremme barna til å oppføre seg ordentlig og holde dem unna farlige steder.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk