download full version microsoft office plus 2016 download archicad 20 where to buy indesign cs6 for apple mac where to buy office 2016 of photoshop mac version photoshop cs6 buy

windows 10 serial mac dreamweaver cs6 codes software 2013 os autocad 2013 price list maya 2017 for apple mac pc download windows 10
autodesk autocad 2017 for os x download full version tic.ufrj.br codes project professional 2016 click to read office home business 2016 for apple mac os serial number product key product key acrobat x pro
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Misjon på 1600- og 1700-tallet

I Norge og Sverige hadde en del samer konvertert til kristendommen allerede på 1600-tallet, men den mest intense misjonsvirksomheten i de samiske områdene foregikk mellom 1650 og 1750.

Mange harde virkemidler ble brukt. Blant annet ble offersteder og trommer ødelagt.

I Sverige startet myndighetenes innsats for å kristne samene på 1600-tallet. De fokuserte på at samene skulle døpes og møte til gudstjeneste. I kirken skulle de opplyses om kristendommens vesen og dermed ledes bort fra sin tradisjonelle tro.

Misjonen i Norge ble statlig organisert på 1700-tallet. Presten Thomas von Westen ledet arbeidet. Han har blitt kalt ”samenes apostel”. Strategien i Norge var å omvende den enkelte same. For å oppnå dette, samlet von Westen mye informasjon om den gamle samiske troen. Slik kunne han argumentere mot samene han møtte og overtale dem til å omvende seg.

Selv om samene offisielt ble kristnet på 1600- og 1700-tallet, fortsatte mange å hedre sine gamle guder og offersteder. Les mer om dette her.

Kilder:
Om trosskiftet

 
Den norske misjonæren Thomas von Westen, også kjent som

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk