SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Kristen påvirkning

De første kjente forsøkene på å kristne samene ble gjort allerede på 1300-tallet. Vi vet ikke om det hadde noen større effekt, men noe påvirkning kan spores i senere tradisjoner.

I Øst-Finnmark hadde samene for eksempel mange fastedager på begynnelsen av 1700-tallet. Dette er antagelig en arv fra katolsk tid. Kvinnene skulle særlig faste hver Vårfrue-aften (kvelden før Vårfruemesse 25. mars) for at barna deres skulle skikke seg vel. Hvis fastene ikke ble overholdt, kom passe alma (gammel skrivemåte, ”hellige folk” eller engler) og plaget dem.

Kristne elementer fikk også innpass på tromma, for eksempel finner vi figurer som symboliserer kirke, domkirke, treenigheten, Maria, St. Anna og Djevelen (se blant annet Anders Poulsens tromme).

Østsamene ble kristnet fra russisk side og lagt under den russisk-ortodokse kirke i løpet av 1500-tallet.

Kilder:
Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen, 2004: Samenes historie.
Pollan, Brita, 1993: Samiske sjamaner: Religion og helbredelse.
Noaiden i samisk tradisjon

 
Ikon med bilde av den hellige Trifon som grunnla klosteret i Pechenga, Russland

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk