SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Misjon og kristning

Misjon og kristning blant samene går tilbake til 1300-tallet, men de mest intense kristningsforsøkene foregikk mellom ca. 1500- og 1700-tallet.

På 1800-tallet førte læstadianismen til en vekkelsesbølge i samiske områder.

 
Misjon som illustrert av K. Leem, 1767.

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk