price premiere pro mac price of premiere pro cs6 for apple mac os www.colornote.com a fantastic read autodesk autocad lt 2018 education version photoshop cs6 extended mac os edition oem buy autocad lt 2015 for apple mac os
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Metallets kraft

šiella (nordsamisk)
sjiele (sørsamisk)

I Samisk tro har ulike metaller spesielle og til dels magiske egenskaper. dette gjelder særlig messing.

Noaiden kunne bruke ringer av messing som visere på tromma. Messing var viktig i ritualene rundt bjørnejakten og som beskyttelse når man skulle stelle en død før en begravelse.

Messing brukes på kniver for å beskytte eieren, og innen samisk folkemedisin for å stoppe blod og lege byller og smerter.

Messingringer har også vært brukt som šiella. Šiella betyr flere ting: Offer av små metallgjenstander i forbindelse med begravelser, små offer av metall på hellige steder, metallgjenstander som ble brukt som beskyttende amuletter og gjenstander som ble gitt i gave ved fødsel, navngiving og bryllup. Šiella kan dessuten bety finnerlønn.

Kilder:
Fjellström, Phebe, 1962: Lapskt silver.
Mebius, Hans, 2007: Bissie.
Schanche, Audhild, 2000: Graver i ur og berg.
Serning, Inga, 1956: Lapska offerplatsfynd.
Zachrisson, Inger, 1984: De samiska metalldepåerna.
Om samesølv: http://home.online.no/~alautz/Samesolv%20tekst%201.html
Om samekniven: http://www.nrk.no/programmer/tv/norge_rundt/1.906679

 
Messingringer. Govva/Foto: VSM

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk