SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Ritualer ved fødsel

I nordsamiske områder forteller kildene at den gravide kvinnen skulle ofre en hund for å lette fødselen.

Hvis det likevel oppstod problemer, ble noaiden tilkalt. Han fant ut hvilket offer de døde, jámiš, eller gudene krevde, og gjennomførte ofringen.

Når barnet var født og alt hadde gått bra, skulle man ofre en to år gammel okserein, en gjeldsimle eller en god reinkalv, eller et annet klovdyr hvis man ikke hadde rein. Dette dyret ble gravd helt ned i jorden som offer til jamiš.

Kilder:
Isaac Olsen om ritualer ved fødsel

 
Kvinne med barn. Ukjent fotograf, bildet ble brukt i National Geographic i 1917

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk