serial number and activation code autodesk autocad architecture 2018 our website

windows xp software similar download full version acrobat xi pro teacher streets trips 2013 cheap adobe acrobat pro for mac
update cs5 oem autocad 2017 solidworks 2017 premium 64 bit pop over here discover here
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Stjernehimmelen

Blant motivene på den samiske stjernehimmelen er en stor jaktscene hvor flere jegere jakter på det gjeveste byttet, Sárvas, som er en stor elg- eller reinokse.

En av jegerne er Fávdna, og buen hans, Fávnnadávgi, er håndtaket, eller ”buen” på det som i norrøn tradisjon kalles Karlsvogna. Historien om jakten varierer noe fra sted til sted, slik muntlige tradisjoner ofte gjør, men kjernen i fortellingen er at jakten oppe på stjernehimmelen har gått sin gang i uminnelige tider uten at noen noensinne har lyktes i å nedlegge Sárvas. Skulle dette noen gang skje, vil verden gå under.

Hvis man tar fortellingen til hjelp og følger med på stjernehimmelen i løpet av natten, vil man se hvordan stjernene og dermed de ulike sagnfigurene beveger seg over himmelen mens jaktdramaet utspiller seg.

Kilder:
Sara Gaup Vars. Ikke en stjerne tapt - Den samiske stjernehimmel”, Astronomi nr 4/2001.
Jelena Sergejeva. Noen samiske stjernebilder

 
Orions belte kalles på samisk blant annet

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk