SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Seider og andre offersteder

sieidi (nordsamisk)
siejdde/värromuorra (lulesamisk)
sjielegierkie/värrogierkie (sørsamisk)

Samiske offersteder kan være spesielle naturformasjoner som utstikkende klipper og store kløyvde steinblokker, eller mindre steiner med spesielt utseende og trefigurer laget av mennesker. En slik offerstein eller trefigurkalles sieidi, seide.

Seidene kan finnes i tilknytning til hellige fjell, sjøer, øyer eller nes eller i nærheten av viktige jaktområder og fiskevann.

Hverdagslige offer til seider kan være tran eller fiskeslo, jakt- og fangstprodukter som kjøtt og blod, eller små metallgjenstander og mynter (šiella) . Offeret tilpasses hva man ofrer for og hvem man ofrer til.

Rein har vært det vanligste offeret i spesielle situasjoner. Noaiden kunne få vite nøyaktig hvilket dyr guder og ånder krevde som offer. Noen ganger ble reinen spist i et offermåltid og bare beina og visse deler av dyret gravd ned. Andre ganger ble hele dyret begravd med bare hornene over bakken. På mange gamle offerplasser kan man ennå finne rester av reinhorn.

Enkelte kilder oppgir at kvinner ikke fikk komme i nærheten av offerstedene. Å krenke eller ødelegge et slikt hellig sted, for eksempel med ild, var ansett som en stor synd og ble hardt straffet.

Kilder:
Mebius, Hans, 1968: Värro.
Mebius, Hans, 1972: Sjiele.
Mebius, Hans, 2007: Bissie.

 
Bálvvosbáiki Ceavccageađggis/Offering i Mortensnes. Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk