SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Hellige fjell

Hellige fjell finnes i alle de samiske områdene. De har ofte navn med ord som basse, álda og sáivu, eller annet som assosieres med noe hellig.

I disse fjellene har døde forfedre, ånder og guddommelige makter tilhold. Fjellene kan også være innganger til dødsriket eller sáivu-verdenen.

Saajve eller saajve-vaerieh (sørsamisk) er en viktig sørsamisk tradisjon. Dette er hellige fjell der ånder eller forfedre (også kalt saajve) bor. Den som har saajve, disponerer også hjelpeånder. Jo flere saajve, desto mektigere og mer vel ansett er man. Fjellene kalles også ”arvefjell”.

Hellige fjell er de største samiske helligdommene vi kjenner til. De kan være isolerte, rage over fjellene rundt, eller ha et karakteristisk utseende som skiller dem fra andre fjell i nærheten. På eller ved disse fjellene er det ofte offerplasser. En del kilder sier at kvinner ikke skal gå opp på hellige fjell eller i nærheten av offerstedene. Det finnes fremdeles tradisjoner om at enkelte fjell ikke skal nevnes ved navn.

 
Det ehllige fjellet Álda/Aldon. Govva/foto: R. Persson, VSM

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk