acrobat x codes activation code sketchup pro 2017 for apple mac os

solidworks 2017 premium serial number and product key 2017 serial number and product key acrobat xi pro oem
cam software streets trips related site autocad architecture 2018 activation code generator new version solidworks 2016 try these out zbrushcore apple version serial pc
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Landskapsforståelse

I samiske tro og mytologi oppfattes naturen som besjelet av guder og makter. Slik tro kalles animisme: Stein, fjell, elver, innsjøer og andre landskapstrekk har liv.

Enkelte steder hersker navngitte guddommer, andre steder holder de underjordiske eller de døde til. Det finnes innganger til andre verdener i sáivu-vann med dobbel bunn eller i hellige fjell.

De stedene i landskapet der guder og makter har tilhold, har spesiell betydning. Ofte ligger offerplasser på eller i nærheten av slike steder, og det kan være regler for hvordan man skal oppføre seg der. Kanskje kan man ikke gå dit i det hele tatt. Denne måten å forstå lanskapet på tar ikke bare utgangspunkt i det man ser, men også i landskapets iboende krefter og kunnskap om hellige steder, tabuer og normer for adferd overført fra generasjon til generasjon.

 
Guovžageađge/Bjørnesteinen. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk