SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Gammen og teltet

Fram til 1900-tallet bodde samene stort sett i goahti/gamme (torvhus) og lávvu (telt). Gulvplanet i disse boligene var rundt, med árran/ildstedet i midten. Under gulvet i boligen hadde fire viktige kvinnelige gudinner tilhold, Máhtáráhkká, og hennes døtre Sáráhkká, Juksáhkká og Uksáhkká.

Disse er særlig kjent fra sørsamisk område. Gudinnene hadde viktige roller når et barn ble skapt, og kunne lette menstruasjon og barnefødsler og passe på i barnets første leveår. Det var særlig vanlig å ofre til Sáráhkká, som holdt til under ildstedet.

Det var regler for hvem som skulle oppholde seg hvor i gammen eller lavvoen, blant annet avhengig av kjønn og alder. Bak ildstedet var det et hellig område i boligen som ble kalt boaššu. Flere kilder oppgir at kvinner ikke kunne gå inn i denne delen av boligen. Det var også der man oppbevarte den hellige tromma.

Kilder:
Mebius, Hans, 2007: Bissie.
Leem, Knud, 1767: Beskrivelse over Finmarkens Lapper.

 
Govva/Foto: Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk