look at this website visio professional 2016 pc software microsoft visio professional 2016 64 bit

autocad 2017 home design software learn the facts here now 2017 serial product key sales autocad 2014
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Bjørnegraver

Bjørnen, guovža , hadde en særstilling i samisk førkristen kultur. Det finnes flere beskrivelser av ritualene rundt bjørnejakten, men alle forteller at etter at bjørnen var spist, skulle bjørnebeina samles og gravlegges.

Slike bjørnegraver er funnet i samiske områder både i Norge og Sverige. De ligger gjerne i ur og fjell, på samme måte som for urgraver. I likhet med mennesker kunne bjørnen få med seg gravgaver.

Bjørnegravene er ulike og utformingen stemmer ikke alltid overens med det som beskrives i skriftlige kilder. Forskjellene kan skyldes variasjon fra sted til sted og over tid. Den eldste bjørnegraven som er datert, stammer fra tidsrommet 220-325 e. Kr. Den yngste er datert til 1640 e. Kr.

Kilder:
Myrstad, Ragnhild, 1996: Bjørnegraver i Nord-Norge. Upubl. hovedoppgave, UiT.
Schanche, Audhild, 2000: Graver i ur og berg.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk