SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Kropp og sjel

I førkristen samisk tro hadde alle mennesker to sjeler: En kroppssjel og en frisjel.

Frisjelen var identisk med det levende mennesket og dennes personlighet. Den fulgte bæreren som en slags skygge. Men i drømmer, visjoner og transe kunne frisjelen som forlate kroppen og dra av gårde på sjelereiser. Når en person døde, forlot frisjelen kroppen for alltid og reiste til dødsriket.

Kroppssjelen var både åndelig og kroppslig. Den kunne være det samme som åndedrettet. Når mennesket døde, fortsatte kroppssjelen å være knyttet til de fysiske restene, antagelig særlig til skjelettet. Hvis ikke bestemte ritualer ble fulgt i forhold til den døde, kunne kroppssjelen gjøre utflukter fra skjelettet og komme tilbake som et spøkelse, en dauing.

Kilder:
Schanche, Audhild, 2000: Graver i ur og berg.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk