SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
De døde og de levende

De døde hadde sin egen verden, men kunne påkalles til hjelp i de levendes verden, for eksempel for å passe reinflokken. Avdøde kunne komme på besøk for å fortelle gravide kvinner hva barna deres skulle hete.

Jábmeáibmu synes å ha vært det dødsriket flest samer trodde på. Der rådet gudinnen Jábmeáhkká. I noen områder ble sáivu regnet som et tilholdssted for døde forfedre. I sáivu-verdenen var alt større, bedre og vakrere enn i de levendes verden. Noen kilder nevner også Rohttuáibmu, et dystert dødsrike. Der rådet Rohttu, guden for sykdom og død.

Hvis de døde savnet sine levende slektninger, kunne de hente frisjelen deres til dødsriket. Dette gjorde den levende personen syk. En av noaidens viktigste oppgaver var å hente sjeler tilbake fra dødsriket.

Kilder:
Rydving,. Håkan,1995: The End of Drum-Time.
Schanche, Audhild, 2000: Graver i ur og berg.
Om noaiden

 
Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk