NorskEnglish 
Čálit!
 
Gotte/bohccohávddit

Sámis leat gávdnon máŋggalágan hávdádansajit main leat gotte/bohccodávttit ja čoarvvit.

Muhtun sajiin leat gávdnon dávttit maŋŋá borramiid ja mat leat hávdáduvvon lahka ássanbáikki ja gokčojuvvon geđggiiguin. Máttasámegillii dát gohčoduvvojit namain "jĺrtesie", dákteborra.

Dákteboraide eai beassan beatnagat eai ge meahcceeallit váldit borramušbázahusaid. Muhto gáldut Västerbotten guovllus muitalit maiddái dan ahte dát hávdádeapmi sáhtii lean muhtunlágan oaffar.

Jos lea gávdnon olles gotte/bohcco dákteriggi, de dat gohčoduvvo "gotte/bohccohávdin". Gotte/bohccohávddit leat dábálaččat gávdnon juovain dahje váriin ja sulastahttet sámi dološ olbmohávddiid. Ceavccageađggi guovllus leat gávdnon gotte/bohccohávddit olbmohávddiid oktavuođas. Gotte/bohcco rikkit navdojuvvojit leat oaffarbázahus.

Gáldut:
Schanche, Audhild, 2000: Graver i ur og berg.
 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk