SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Reingraver

Det er funnet flere typer begravelser (depoter) av reinbein og reinhorn i samiske områder.

En type depot er samlinger av bein etter måltider som ble lagt ned i nærheten av boplassen og dekket med stein. På sørsamisk kalles dette jårtesie, ”beingjemmer”.

Beingjemmene holdt hunder og ville dyr unna matrestene, men kilder fra Västerbotten beskriver også nedgravingen som et slags offer.

Funn av hele skjelletter etter individuelle reinsdyr kalles ”reingraver”. Reingravene ligger gjerne i ur eller fjell og minner om urgraver for mennesker. I urgravfeltet på Mortensnes i Varanger er det funnet flere reingraver sammen med menneskegravene. Reinskjellettene tolkes som rester etter hele offerslakt.

Kilder:
Schanche, Audhild, 2000: Graver i ur og berg.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk