i loved this buy autocad 2017 view it now

latest version cc master collection apple mac version cc master for used key finder excel key finder microsoft excel 2013 purchase acrobat 11 pro
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Andre verdener

Andre verdener var en viktig del av samisk virkelighetsforståelse i førkristen tid.

I tillegg til de levendes verden, fantes blant annet de dødes verden og sáivu-verdenen. Det fantes også verdener med egne guder i sfærer over menneskene. Guder og vesener fra andre verdener kunne oppsøke og påvirke de levendes verden.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk