SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Andre verdener

Andre verdener var en viktig del av samisk virkelighetsforståelse i førkristen tid.

I tillegg til de levendes verden, fantes blant annet de dødes verden og sáivu-verdenen. Det fantes også verdener med egne guder i sfærer over menneskene. Guder og vesener fra andre verdener kunne oppsøke og påvirke de levendes verden.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk