NorskEnglish 
Čálit!
 
Govvosat goavdá alde

Gáddu lei ahte goavdá govvosiin lei noaidefápmu, ja dat gulle noaiddi máilbmái ja su beroštumiide.

Govvosat ledje sárgojuvvon leaibeosttuin dahje gottevarain. Goavdát eai leat seammaláganat, muhto muhtun govvosat gal leat measta buot goavdáin, omd. ipmiliid govvosat, beaivváš, mánnu, goddi jna.

Máttasámi gievrie:s lea Biejjie (beaivváš) guovddážis, ja govvosat sárgojuvvon dan birra. Davvelis leat govvosat veallut sárgáid ala sárgojuvvon, juhkkojuvvon golmma dahje viđa "máilbmái".

Dađistaga go sápmelaččat báidnojedje kristtalašvuhtii, de goavdái sárgojuvvojedje maiddái sárgosat mat govvejedje bassi golmmaoktalašvuođa.
 
Sřrsamisk tromme