SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Symbolene på tromma

Symbolene på tromma ble tillagt magisk kraft og representerte noaidens verden og alle hans interesser.

Symbolene ble malt med rød saft fra olderbark, noen ganger blandet med reinblod. Ingen av trommene er like, men noen symboler går igjen, for eksempel de ulike gudene, sol, måne, rein osv.

På trommene fra sørsamisk område er Solen, Biejjie (sørsamisk), malt sentralt på tromma og andre symboler rundt denne. Lenger nord ble trommeskinnet delt inn i tre eller fem horisontale felter. Det kan symbolisere flere verdener. I noen områder møtes den sørlige og nordlige tradisjonen i trommer som både er delt i flere felter og har et sentralt solsymbol.

Etter hvert som samene ble påvirket av kristendommen, ble det også malt symboler for blant annet den hellige treenighet på trommene.

Dessverre har vi få nedtegnelser der eieren selv forklarer symbolene på tromma. Et unntak er noaiden Anders Poulsens forklaring av sin tromme.

Anders Poulsens tromme

En tromme med sentralt solsymbol

En tromme med sentralt solsymbol og flere felter

Kilder:
Friis, J.A., 1871: Lappisk Mythologi.
Manker, Ernst, 1938: Die lappische Zaubertrommel 1.
Manker, Ernst, 1950: Die lappische Zaubertrommel 2.
Manker, Ernst, 1965: Nåjdkonst.
Pollan, Brita, 1993: Samiske sjamaner.
Tegninger av bevarte og tapte trommer

 
Sørsamisk tromme

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk