cs6 certificate illustrator cs6 for apple mac for sale adobe photoshop cs6 extended student teacher software for pc useful site online certification autocad 2014 archicad 20 for

autodesk autocad 2016 request code coupon code autocad architecture 2017 product key autocad lt 2016 visit homepage acrobat pro teacher for mac http://www.vistaprintdeals.com
indesign x price list pro cs6 sale purchase autocad 2017 what is the latest version of autocad architecture 2018
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Kvinnelige noaider

Det finnes en rekke kilder som viser at også kvinner kunne være noaider.

I likhet med mannlige noaider kunne kvinnelige noaider ha ulike evner og styrke. Sagn forteller om kvinnelige noaider som kunne flytte øyer. Andre kunne for eksempel bringe dårlig vær eller helbrede.

I følge misjonæren Hans Skanke brukte kvinnene blant annet kniver, økser, steiner og belter til å spå eller komme i kontakt med guder og ånder. Men flere kilder oppgir at kvinner også brukte trommer.

Dette står i motsetning til andre kilder som hevder at kvinner ikke skulle berøre tromma, og ikke gå bak eller inn i boaššu, den hellige delen av boligen der tromma ble oppbevart. Kvinner skulle heller ikke reise langs samme rute som tromma før etter minst tre døgn.

De motstridende opplysningene skyldes antagelig at tradisjoner og skikker har variert fra sted til sted og over tid.

Kilder:
Bäckman, Louise, 2003: Noajdens initiation, i Erikson, Jørgen: Samisk shamanism.
Lilienskiold, Hans H., 1998: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark.
Lundmark, Bo, 1987: Rijkuo-Maja and Silbo-Gåmmoe – towards the question of female shamanism in the Saami area, i Ahlbäck, Tore: Saami Religion.
Ottar 4,1997: Noaidier og trommer.
Pollan, Brita, 1993: Samiske sjamaner: Religion og helbredelse.
Rydving, Håkan, 2003: Traditionell nordsamisk religion omkring år 1700, i Sveen, Arvid: Mytisk landskap.
Om noaider
Noaiden i samisk tradisjon
Samisk mytologi og folkemedisin

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk