SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Noaidens opplæring

Å bli valgt ut til å bli noaide var ofte regnet som en byrde.

Noaidene hadde et stort ansvar for folks ve og vel. De kontrollerte krefter som også kunne skade andre. Dessuten gikk de gjennom store fysiske og psykiske påkjenninger i læretiden, og kunne bli både syke og gale i flere år.

Når en noaide døde, fant hjelpeåndene hans, noaidegázzit eller sáivugázzit, en ny utvalgt som de tilbød å lære noaidekunsten. Gázzi tvang den utvalgte til å lære ved å pine ham eller henne. De som ikke ga etter, risikerte å bli pint til døde.

I sørsamiske områder mente man at noaidene ble opplært av saajve (sørsamisk), åndene som hadde tilhold i de hellige fjellene. Det er uklart om saajve var hjelpeånd, forfedreånd eller avdød noaide.

Kilder:
Bäckman, Louise, 2003: Noajdens initiation, i Erikson, Jørgen: Samisk shamanism.
Ottar 4,1997: Noaidier og trommer.
Om noaider

Noaiden i samisk tradisjon

 
Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk