SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Noaiden Anders Poulsen

Noaiden Anders Poulsen ble arrestert i Nesseby i Finnmark i 1691. Han var anklaget for besittelse av en ”runebomme” (tromme), som også ble beslaglagt.

Under forhørene og rettsaken som fulgte (1692), forklarte Anders Poulsen symbolene på tromma og hvordan han brukte den. Retten mente tromma og bruken av den var Djevelens verk, men siden ingen anklaget Poulsen for å ha gjort dem noe vondt med sine kunster, var de usikre på om han kunne dømmes til døden.

Saken mot Poulsen må ses i sammenheng med trolldomsprosessene som foregikk i hele Europa mellom ca. 1450 og 1750. I Nord-Norge rammet disse hekseforfølgelsene i hovedsak norske kvinner, men også en del samer og da særlig menn.

Retten i Vadsø rakk aldri å dømme Anders Poulsen. Han ble slått i hjel av en sinnsyk mann mens han satt i varetekt.

Anders Poulsens tromme oppbevares i dag på De Samiske Samlinger/RiđđuDuottarMuseat i Karasjok. En kopi er utstilt på Varanger Samiske Museum i Nesseby.

Kilder:
Leem, Knud, 1776: Beskrivelse over Finmarkens Lapper
Hagen, Rune og Per Einar Sparboe, 1998: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark
Om rettssaken mot Anders Poulsen

 
Poala-Ándde goavddis/Anders Poulsens tromme

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk