SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Hvordan barn ble skapt

Når et nytt barn skal skapes, sender Mailmenraedie, den øverste guden, en sjel til Maadteraahkas, urmoderen. Hun sender den videre til sine døtre Saaraahka, Joeksaahka og Oksaahka.

Saaraahka, ildgudinnen, lar det vokse kjøtt rundt sjelen i mors liv. Det må ofres til Saaraahka for en god fødsel. Joeksaahka, buegudinnen, kan gjøre barnet om til en gutt mens det ligger i magen. Det gjør hun bare i bytte mot et godt offer, for når hun gjør barnet om til hankjønn, overgir hun det til sin mors og sine søstres fiende, jaktguden Liejpålmaj. Det må også ofres til Oksaahka, dørgudinnen, for at hun skal vokte døren og passe på barnet når det fødes og når det begynte å gå.

(Denne forklaringen på hvordan barn skapes er kjent fra sørsamisk område, og her er de sørsamiske navnene på gudene brukt.)

Kilder:
Jens Kildal om ”siælers afkom”

 
Reahpen. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk