SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Sjamanisme

Samenes gamle tro betegnes ofte som “sjamanistisk”. Sjamanisme vil si at en gruppe mennesker er avhengig av en åndelig leder, en ”sjaman”, som kan kommunisere med gude- eller åndeverdenen.

Kommunikasjonen skjer ofte gjennom at lederen setter seg selv i transe. Ulike former for sjamanisme finnes over hele verden, særlig blant urfolk. Ordet ”sjaman” er hentet fra sibirske språk (bl.a. evenkisk: šamán ). Blant samene har slike åndelige ledere hatt flere ulike benevnelser. Den mest brukte på nordsamisk er noaidi.

Siden 1960-tallet har interessen for sjamanisme vokst i den vestlige verden og blant annet resultert i det som kalles ”moderne sjamanisme” eller ”nysjamanisme”.

 
Tunguskisk (sibirsk) sjaman.

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk