SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Animisme

Animisme er et begrep som brukes om religioner eller verdensforståelser der omgivelsene oppfattes som besjelet med ånder og guder.

Åndene kan være usynlige eller de kan ha bolig i synlige elementer som dyr, planter, stein, fjell og gjenstander. Ordet kommer fra det latinske ordet anima, som betyr sjel eller pust.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk