SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Mennesket og naturen

I samisk tradisjon finnes det ikke noe strengt skille mellom kultur (menneskeskapt) og natur (ikke menneskeskapt). Mennesket og menneskelig aktivitet oppfattes som en del av naturen.

Samene har for eksempel ikke noe ord for ”villmark”. At mennesket er en del av naturen og likeverdig med andre skapninger er en forestilling vi finner igjen hos mange av verdens urfolk.

Samenes ferdsel i naturen har tradisjonelt vært knyttet til nytte. Å ”gå på tur” har ikke vært vanlig. Folk gikk ut for å fiske, jakte, gjete reinflokken eller se hvor langt multeblomstringen hadde kommet. Når de var ute, måtte de ta hensyn til mange guder og krefter som hadde tilhold i naturen. Mange steder var hellige og skulle behandles med respekt. For enkelte er dette fremdeles en levende tradisjon.

 
Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk