SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Den samiske og den norrøne troen

Den samiske troen er inkluderende og har ingen begrensning på hvor mange guder man kan tro på. Derfor innlemmet samene flere guder og ritualer fra andre trosretninger de kom i kontakt med gjennom tidene.

Norrøn og samisk kultur hadde mange fellestrekk og påvirket hverandre gjensidig. Blant annet trodde begge grupper på guden Thor. Han ble på samisk også kalt Dierpmis og Hovrengaellies (sørsamisk) og og var blant de viktigste gudene, særlig for menn. Han er avbildet på flere bevarte trommer.

I de norrøne sagaene fortelles det om den samiske trolldommen. Den regnes som særlig sterk. Datteren til håløygen Ossur Tote, Gunnhild, ble derfor sendt til to samer i Finnmark for å lære trolldom. Der møtte hun Eirik Blodøks, som hun giftet seg med. Gunnhild ble kjent som en svært trollkyndig kvinne som påvirket politiske spill med trolldommen sin. Hun ble til slutt drept og senket i en myr av Håkon Adalsteinsfostre.

Kilder:
Solli, Brit, 2002: Seid.
Vikingetid: Religion i det samiske og norrøne Nord-Norge

Noaiden i samisk tradisjon

 
Dierpmis slik han ble avbildet på trommer

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk