testosterone enanthate 250 side effects your domain name anadrol reviews see page see
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Mennesket og verden

Hvordan vi oppfatter verden, er avhengig av hvilken kultur vi har vokst opp i.

I vestlig kristen kultur har menneskene en særstilling i skaperverket. I tradisjonell samisk tro og kultur har mennesket en mindre framtredende plass. Dette påvirker blant annet det samiske synet på natur og landskap.

 
Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk