SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Mennesket og verden

Hvordan vi oppfatter verden, er avhengig av hvilken kultur vi har vokst opp i.

I vestlig kristen kultur har menneskene en særstilling i skaperverket. I tradisjonell samisk tro og kultur har mennesket en mindre framtredende plass. Dette påvirker blant annet det samiske synet på natur og landskap.

 
Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk