SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Sagn og eventyr om Stallo og jetter

Stallo er en skummel skikkelse.

Stalloen kan være et menneskeetende monster, og mennesker kan forvandles til stalloer. Man kan også sende Stallo til noen man er sint på, som hevn.

Stallo kan ferdes usynlig blant folk, og han samler på sølvsaker. For å få tak i sølvet må man drepe Stallo og hunden hans.

Andre ganger beskrives Stallo som en litt dum figur som lett lar seg lure.

Stallo sees ofte sammen med hunden sin, og hvis man hører plystring eller fløyting i skogen kan det være Stallo som blåser i fløyta si.

I noen eventyr snakkes det om jetter i stedet for stalloer.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk