product key office professional microsoft office software for sale creative 6 master pc software activation code autodesk 2013 acrobat 9 extended serial and product key

the original source costs sketchup 2016 mac os sketchup 2017 for mac os x serial number and activation code cost sketchup 2017 online certification acrobat pro dc for mac os x acrobat pro dc mac os edition software sale pixologic zbrushcore
chief architect for apple mac os certificate visite site pc download sketchup 2016 mac os edition adobe premiere pro cs6 for mac os x request code microsoft office 2016 for pc download microsoft trips 2013 bit
SámegilliiEnglish 
Skriv ut!
 
Sagn og eventyr om Stallo og jetter

Stallo er en skummel skikkelse.

Stalloen kan være et menneskeetende monster, og mennesker kan forvandles til stalloer. Man kan også sende Stallo til noen man er sint på, som hevn.

Stallo kan ferdes usynlig blant folk, og han samler på sølvsaker. For å få tak i sølvet må man drepe Stallo og hunden hans.

Andre ganger beskrives Stallo som en litt dum figur som lett lar seg lure.

Stallo sees ofte sammen med hunden sin, og hvis man hører plystring eller fløyting i skogen kan det være Stallo som blåser i fløyta si.

I noen eventyr snakkes det om jetter i stedet for stalloer.

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk