Skriv ut!
 
Skriftlige kilder etter 1800

Lars Levi Læstadius (1800-1861): Misjonær i Pite lappmark og hjelpeprest i Arjeplog, senere sogneprest i Karesuando. Flyttet etter hvert til Pajala. Skrev i perioden 1840-1845 ” Fragmenter i lappska mythologien ”, basert på alle tilgjengelige skriftlige kilder, som han gjennomgikk med et kritisk blikk på deres troverdighet. Enkelte egne opplysninger. Læstadius fikk enorm betydning i samiske områder som grunnlegger av en vekkelsesretning som i dag kalles læstadianisme.

J.A. Friis: Språkforsker og forfatter som blant annet ga ut ” Lappisk mythologi, eventyr og folkesagn ” (1871), som sammenfatter materiale fra 1700-tallet. " En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen " (1871) og den kjente skjønnlitterære boken ”Lajla” (1881).

K. B. Wiklund: Forfatter av ” Svenska Landsmåle n” (1897-1909), som samlet skrifter av ulik karakter om forskjellige temaer. En del beretninger på 1600-tallet kom for sent inn til å bli med i Schefferus’ ”Lapponia”. I ”Landsmålen” ble de endelig trykket. Blant disse finnes også en tekst av lulesamen Spirri Nils om blant annet offerpraksis. Tekstene om samer ble senere samlet og utgitt under tittelen ” Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige” (1983).

Kilder:
Rydving, Håkan, 1993: Samisk religionshistorisk bibliografi .
Rydving, Håkan, 1995:
Samisk religionshistorie: Några källkritiska problem.
Om kilder og kildekritikk:
http://www.love.is/roald/kildeskrifter.html

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk