Skriv ut!
 
Skriftlige kilder fra 1600-tallet

Olaus Petri Niurenius (1590-1645): Sogneprest i Umeå 1619-1645. Beskrivelse fra Ume Lappmark fra ca. 1630.

Samuel Rheen (ca.1615-1680): Født i Böle by i Pite sogn. Predikant i Jokkmokk fra 1664/6-1671, sogneprest i Råneå fra 1671 til 1680. Beskrivelse fra Lule og dels Pite lappmark fra 1671.

Johannes Tornæus (†1681): Sogneprest i Torneå. Beskrivelser fra Torne Lappmark fra 1672.

Johannes Schefferus (1621-1679): Forfatter av tidens store verk om samene, ”Lapponia”, som kom ut på latin i 1673. Boken ble i løpet av få år oversatt til en rekke andre språk, men først til svensk i 1956. Verket var basert på informasjon fra skriftlige kilder og en rekke informanter, da særlig prester i de samiske områdene. Særlig Samuel Rheen og Johannes Tornæus var viktige informasjonskilder. I kapittel 7-11 diskuterer Schefferus samisk religion med stor saklighet.

Olaus Graan (†1689): Sogneprest i Piteå. To manuskripter i 1672 basert på Rheens fremstilling, men med egne tilføyelser om Pite Lappmark.

Gabriel Tuderus (1638-1705): Prest i Kemi Lappmark. Skrev om eget misjonsarbeid på 1670-tallet. Inkluderte enkelte viktige religionshistoriske opplysninger. Fulgte en så hard linje i sin misjonering at han i 1682 måtte forflyttes til forsamlingen i Torneå.

Petrus Noræus (1657-1706): Sogneprest i Silbojokk, Pite lappmark. Gir enkelte opplysninger av verdi. Fikk noaiden Lars dømt til døden og brent på bålet i 1692.

Nicolaus Lundius (1656-1726): Klokker i Jokkmokk. Sønn av en av de første samer som ble prest i den svenske kirken. Manuskriptet om Lule og Ume Lappmark fra 1670-tallet er tydelig påvirket av Rheens framstillinger, men inneholder mange interessante opplysninger. Som same må han ha hatt god kjennskap til samisk språk og kultur.

Peder Claussøn Friis: Beskrivelse av samenes ”ugudelige oc forskreckelige Troldom oc Afguderi” i sin bok ” Norriges oc Omliggende Øers Sandfærdige Bescriffuelse” fra 1632. Særlig en beskrivelse av et offersted på Helgeland.

Johannes Lilienskiold (ca. 1650-1703): Amtmann i Finnmark. Opplysninger om offerplasser og referat av rettsforhøret av noaiden Anders Poulsen i 1673 i ” Speculum Boreale” fra ca. 1695.

Kilder:
Rydving, Håkan, 1993: Samisk religionshistorisk bibliografi .
Rydving, Håkan, 1995:
Samisk religionshistorie: Några källkritiska problem.
Om kilder og kildekritikk:
http://www.love.is/roald/kildeskrifter.html

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk