Skriv ut!
 
Skriftlige kilder før 1600

Tacitus (98 e. Kr.): Romersk historiker. Skriver om ”fenni”, antagelig samer, men lite om tro og ritualer.

Prokopius (550 e. Kr.): Gresk historiker. Skriver om ”skrithifinoi”, samer, men lite om tro og ritualer.

Saxo Grammaticus (ca. 1150-1220): Dansk historiker. Skriver om ”scritfinni”, samer, men lite om tro og ritualer.

Historia Norvegiæ (slutten av 1100-tallet): Norgeshistorie som blant annet forteller om to noaiders sjelereiser for å helbrede en syk kvinne.

Snorre Sturlasson (1179–1242): Snorres kongesagaer (1220-tallet) har flere referanser til samisk trolldoms- og spådomskunst.

Olaus Magnus (1490-1557): Blant annet katolsk erkebiskop i Uppsala. Utga "Historia de Gentibus Septentrionalibus" (1555 e. Kr.), et stort verk om de nordiske folkene. Kap. 16-17 i den 3. boken er viet ”heksemestere og trollkarer hos finnene”.

Kilder:
Rydving, Håkan, 1993: Samisk religionshistorisk bibliografi .
Rydving, Håkan, 1995:
Samisk religionshistorie: Några källkritiska problem.
Om kilder og kildekritikk:
http://www.love.is/roald/kildeskrifter.html

 
Ceavccageađge/Transteinen i Mortensnes. Govva/Foto: Mihkku Solbakk

Saivu.com er laget og redigeres av Várjjat Sámi Musea/
Varanger Samiske Museum
med støtte fra Kulturnett.no
Web produksjon og startsidebilder: Noras ANS, Mihkku Solbakk