Tromma

goabdes /goavdis (nordsamisk)
meavrresgárri (nordsamisk)
gievrie (sørsamisk)
runebomme (eldre norsk begrep)

Tromma var et viktig hjelpemiddel for noaiden.

Til tromma hørte en trommehammer og visere av reinhorn eller messing. Når man slo på tromma med trommehammeren, flyttet viserne seg rundt og ”pekte” på de forskjellige symbolene på trommeskinnet. Slik kunne noaiden spå og kommunisere med guder og ånder. Noaiden kunne også bruke tromma til å sette seg selv i transe.

Trommene i sørsamiske områder ble laget av en ramme av tre, mens de nordlige trommene ble laget av en uthult skålform. På baksiden av trommene kunne det bli festet ulike amuletter av sølv og messing eller dyreklør, -tenner og -bein som skulle styrke trommas kraft.

Misjonærene ødela mange trommer på 1600- og 1700-tallet, men en del ble sendt sørover, blant annet til Nationalmuseet i København. Mange av disse gikk dessverre tapt i en brann i 1728. I dag er det bevart et 70-talls samiske trommer fra førkristen tid.

Kilder:
Leem, Knud, 1767:
Beskrivelse over Finmarkens Lapper.
Manker, Ernst, 1938:
Die lappische Zaubertrommel 1.
Manker, Ernst, 1950: Die lappische Zaubertrommel 2.
Westman, Anna og Utsi, John E., 1998: Gárrid áigi. Sámiid dolo
š gárid ja oskku birra./ Trumtid. Om samernas trummor och religion.
Ottar 4-97: Noaidier og trommer
Tegninger av bevarte og tapte trommer