Noaiden

noaidi (nordsamisk)
noajdde (lulesamisk)
nåejttie (sørsamisk)
nōjjd (skoltesamisk)
niojte (tersamisk)
noojd/nuojd (kildinsamisk)

Noaiden fungerte som formidler mellom menneskene i sin gruppe (siida) og høyere makter. Noaider kunne gå i transe for å kommunisere med guder og ånder.

Transen kunne oppnås ved å joike og spille på tromma, eller ved å bruke andre hjelpemidler. Det er også fortalt at noaiden drakk fiskeslo, lut eller akevitt for å komme i transe.

I transetilstand kunne noaiden sende frisjelen sin ut på reiser til andre steder og til andre verdener. Hvis en person i siidaen ble alvorlig syk måtte noaiden hente sjelen tilbake fra dødsriket, eller få greie på hva som måtte ofres for at vedkommende skulle bli frisk igjen.

Det var ofte noaiden som utførte store ofringer. Han eller hun kunne dessuten få vite nytt om de som befant seg langt unna, spå om fremtiden og finne ting som hadde blitt borte. Noaiden hadde også ansvar for at alle i siidaen oppførte seg som gode samer. En del noaider kunne gjøre folk vondt og noen var så sterke at de til og med kunne drepe med kreftene sine.

Kilder:
Ottar 4,1997: Noaidier og trommer.
Pollan, Brita, 1993: Samiske sjamaner: Religion og helbredelse.
Rydving, Håkan, 2003: Tradisjonell nordsamisk religion omkring år 1700, i Sveen, Arvid: Mytisk landskap.
Om noaider
Noaiden i samisk tradisjon