Skapelsesmyter

Alle kulturer har myter om hvordan verden og menneskene ble skapt. Her har vi gjengitt noen myter fra samisk tradisjon:

”Solsønnens frieri i jettenes land”

”Solens datter”

”Jubmel og Berkel”

”Noa”

Myter om hvorfor samene holder rein