Sjamanisme

Samenes gamle tro betegnes ofte som “sjamanistisk”. Sjamanisme vil si at en gruppe mennesker er avhengig av en åndelig leder, en ”sjaman”, som kan kommunisere med gude- eller åndeverdenen.

Kommunikasjonen skjer ofte gjennom at lederen setter seg selv i transe. Ulike former for sjamanisme finnes over hele verden, særlig blant urfolk. Ordet ”sjaman” er hentet fra sibirske språk (bl.a. evenkisk: šamán ). Blant samene har slike åndelige ledere hatt flere ulike benevnelser. Den mest brukte på nordsamisk er noaidi.

Siden 1960-tallet har interessen for sjamanisme vokst i den vestlige verden og blant annet resultert i det som kalles ”moderne sjamanisme” eller ”nysjamanisme”.