Animisme

Animisme er et begrep som brukes om religioner eller verdensforståelser der omgivelsene oppfattes som besjelet med ånder og guder.

Åndene kan være usynlige eller de kan ha bolig i synlige elementer som dyr, planter, stein, fjell og gjenstander. Ordet kommer fra det latinske ordet anima, som betyr sjel eller pust.