Sagn og eventyr om noaider

Noaiden hadde en viktig plass i det førkristne samiske samfunnet.

I sagn og eventyr om noaider får vi innblikk i hva folk mente noaiden kunne helbrede eller forårsake. Det kunne være snakk om sterke krefter. Noen fortellinger handler om hvordan nye noaider ble valgt ut.