Etnografiske kilder

Samisk etnografisk materiale kan inneholde opplysninger om samisk folketro og tradisjoner som kan knyttes til den førkristne tidens tro og ritualer.

Etnografisk materiale er særlig viktig i østsamiske områder, der det er få opplysninger om den førkristne religionen i eldre skriftlige kilder.

Etnografisk materiale

Kilder:
Porsanger, Jelena, 2006: ”Bassejoga čáhci": Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiijaid olis. [”Vannet i den hellige elva”: Kildene til den østsamiske religionen sett i lys av urfolksmetodologi.]