Helbredelse og blodstemming

guhvllár (helbreder)
buorideaddji (helbreder)
diehtti (en kyndig)
čalbmegeaidi (synsk)
lávvi (venn)
(Nordsamiske benevnelser på personer med spesielle evner til å helbrede)

I det førkristne samiske samfunnet helbredet noaiden syke folk ved å hente sjelen deres tilbake fra de dødes verden. Tradisjoner for helbredelse har blitt videreført i samiske samfunn helt opp til våre dager.

Helbredere kan både lege varige sykdommer og lidelser og gi akutt hjelp med for eksempel blodstemming.

Ved blodstemming sier helbrederen fram spesielle formler for å stoppe blødning fra kuttsår eller lignende. De kalles derfor ”lesere”. Formlene inneholder ofte kristen bønn eller ord fra Bibelen. Blodstemming er ikke bare en samisk tradisjon, men er utbredt i hele Nord-Norge.

De som har helbredende evner, er ofte forsiktige med å snakke om dem. Åpenhet kan svekke den kraften de har fått. Mange mener at kraften er gitt av Gud. Andre forteller at det er de døde forfedrene som har gitt dem evnen til å helbrede.

I mange samiske bygdesamfunn er det velkjent at enkelte personer og familier har slike evner. Mange har oppsøkt helbrederen like gjerne som legen, når moderne medisin ikke har hjulpet eller når nærmeste lege var langt unna.

Kilder:
NOU 1995:6, om sjamanisme og helbredelse

Artikkelen ”Blod stå stille…”, Labyrint nr. 1, 2008

Solbakk, Aage, 2007: Samisk mytologi og folkemedisin, i John T. Solbakk (red.): Tradisjonell kunnskap og opphavsrett.