Metallets kraft

šiella (nordsamisk)
sjiele (sørsamisk)

I Samisk tro har ulike metaller spesielle og til dels magiske egenskaper. dette gjelder særlig messing.

Noaiden kunne bruke ringer av messing som visere på tromma. Messing var viktig i ritualene rundt bjørnejakten og som beskyttelse når man skulle stelle en død før en begravelse.

Messing brukes på kniver for å beskytte eieren, og innen samisk folkemedisin for å stoppe blod og lege byller og smerter.

Messingringer har også vært brukt som šiella. Šiella betyr flere ting: Offer av små metallgjenstander i forbindelse med begravelser, små offer av metall på hellige steder, metallgjenstander som ble brukt som beskyttende amuletter og gjenstander som ble gitt i gave ved fødsel, navngiving og bryllup. Šiella kan dessuten bety finnerlønn.

Kilder:
Fjellström, Phebe, 1962: Lapskt silver.
Mebius, Hans, 2007: Bissie.
Schanche, Audhild, 2000: Graver i ur og berg.
Serning, Inga, 1956: Lapska offerplatsfynd.
Zachrisson, Inger, 1984: De samiska metalldepåerna.
Om samesølv: http://home.online.no/~alautz/Samesolv%20tekst%201.html
Om samekniven: http://www.nrk.no/programmer/tv/norge_rundt/1.906679