Labyrinter

Langs Finnmarkskysten og på Kola-halvøya ligger det mange labyrinter, ofte i nærheten av graver.

Disse kan ha blitt brukt til begravelsesritualer. Kanskje ble den døde båret inn og ut av labyrintformen for å markere den mystiske overgangen mellom liv og død.

Kilder:
Olsen, Bjørnar, 1989: Labyrintene på Finnmarkskysten, i Bertelsen, Reidar, Per Kyrre Reymert og Astrid Utne: Framskritt for fortida i nord.