Overlevd tro

Til tross for kristningen av samene på 1600- og 1700-tallet, er mange forestillinger i den samiske troen holdt i hevd.

Dette gjelder bl.a. kunnskap om og hedring av hellige steder i naturen og erkjennelse av at enkelte "ser" mer enn andre.